start  | Rozliczenie Wyborcze | Kandydaci: Burmistrz - Rada Miasta | Program wyborczy | Kontakt

 

PROGRAM KWW "TERAZ SZKLARSKA"

TO TRZEBA ZROBIĆ

Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szklarskiej Poręby. I razem budujemy naszą przyszłość.

Szklarska nasza wspólna

Dziś w Szklarskiej Porębie dominującą grupą zawodową są przedsiębiorcy działający w obszarze turystyki. Ale nie zawsze tak było. Wśród mieszkańców bardzo liczną grupę stanowią emeryci i renciści, którzy kiedyś utrzymywali się z pracy w hucie, kopalni, nadleśnictwie czy wojsku. Są też osoby, które pracują poza Szklarską Porębą, a także dzieci i młodzież.

Jednak bez względu czym się zajmujemy i ile mamy lat, wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szklarskiej Poręby. I wszystkim nam zależy na tym, aby nasze miasto się rozwijało i żyło się w nim lepiej. Dlatego program rozwoju Szklarskiej Poręby musi uwzględniać potrzeby wszystkich grup społecznych, nie zapominając, że turystyka to koło zamachowe naszej miejskiej gospodarki.

Nadrabiamy zapóźnienia sprzed lat

Nie wszystko można zrealizować od razu. Każde miasto ma swoje ograniczenia finansowe. Jednak sięgając po dotacje można zrobić więcej. Przez ostatnie cztery lata robiliśmy to skutecznie. Wartość wszystkich inwestycji w mieście wyniosła prawie 35 mln złotych, co jest dotychczasowym rekordem w wydatkach inwestycyjnych w Szklarskiej Porębie. Wyremontowane i przebudowane zostały 24 ulice, 3 mosty, oświetlenie, powstały kolejne boiska i place zabaw, wybudowana została hala sportowa i żłobek, odrestaurowane zostały parki i skwery, wyremontowany i wyposażony został ośrodek kultury, powstała nowa infrastruktura na szlakach turystycznych, nowe mieszkania, ośrodek zdrowia ma nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a także wiele innych inwestycji, które służą wszystkim grupom społecznym. Dziś turyści już nie narzekają jak przed laty, że nie ma u nas co robić. A rozpoczynane inwestycje hotelarskie (5 nowych hoteli) i aquapark świadczą, że inwestorzy widzą pozytywne zmiany i rozwój Szklarskiej Poręby jako atrakcyjnego miejsca.

Poprawiliśmy dochody miasta

Szklarska Poręba awansowała z 72 na 18 miejsce pod względem dochodów. To najlepszy wynik naszego miasta od kiedy prowadzone są badania.

Jednocześnie pamiętać należy, że mamy niemal dwa razy więcej kilometrów ulic od Karpacza i prawie trzykrotnie więcej od Świeradowa-Zdróju. To oznacza, że z budżetu musimy wydawać więcej na remonty, sprzątanie, koszenie, odśnieżanie od innych miejscowości. Na utrzymaniu mamy Zakład Opieki Leczniczej i Straż Pożarną, których nie mają np. w Karpaczu czy Świeradowie-Zdrój. Mamy również więcej mieszkań komunalnych, co także nas kosztuje. Jednocześnie z pełną świadomością wydajemy więcej od innych na oświatę, wiedząc, że dobre wykształcenie dzieci to inwestycja w przyszłość naszego miasta.

Nowe inwestycje turystyczne

Prowadzone w ostatnich latach inwestycje proturystyczne i promocja spowodowały, że znaleźliśmy się w czołówce miast z najwyższym wskaźnikiem wykorzystania miejsc noclegowych wyprzedzając m.in. Karpacz (wg danych GUS). Jesteśmy w pierwszej dziesiątce miast, które w ostatnich 4 latach najlepiej wykorzystały swój potencjał (wg badań „Wspólnoty”). Widzą to inwestorzy. Dzisiaj w Szklarskiej Porębie budowane są oraz przygotowywane do rozpoczęcia budowy w ciągu kilku miesięcy 5 nowych hoteli, w tym dwóch pięciogwiazdkowych oraz dwóch należących do międzynarodowych sieci. Jako samorząd przygotowaliśmy kilka kolejnych inwestycji, które spowodują dalszy rozwój miasta, wzrost dochodów i nowe miejsca pracy w turystyce, budownictwie i usługach. A to wszystko będzie miało przełożenie na zwiększone dochody mieszkańców i w konsekwencji także gminy. To zaś pozwoli na prowadzenie kolejnych inwestycji.

Realny i rzetelny program

Przed nami wciąż jest wiele do zrobienia. Priorytetem jest poprawa estetyki miasta. To zadanie dla nas wszystkich. Nie wolno zapominać o rosnącej z każdym rokiem grupie seniorów. Lepszy dostęp do lekarzy specjalistów dotyczy wszystkich mieszkańców. Musi też zostać utrzymany dostęp do kultury i rozrywki, bezpłatnej opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz edukacji licealnej. I cały czas trzeba dbać o branżę turystyczną, tworząc nowe atrakcje i poprawiając istniejącą infrastrukturę i ulepszać warunki do jej rozwoju, bo jest to motor napędzający naszą miejską gospodarkę.

Stając do wyborów przestawiamy program, który jest realny do zrealizowania. Nie są to obietnice bez pokrycia, lecz realne rzeczy, które mają zapewnione źródła finansowania. Wiele z nich dzięki naszym staraniom zostało wpisanych do zadań finansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz programów rządowych. Dlatego wiemy, że mają szansę na realizację. Razem budujemy przyszłość Szklarskiej Poręby.

KWW TERAZ SZKLARSKA


 

 

 

Poprawa estetyki miasta. Będziemy kontynuować zakup sprzętu do sprzątania miasta co wpłynie na poprawę czystości. Zwiększymy liczbę ulicznych koszy na śmieci. Poprawimy działalność straży miejskiej.

Dalsze remonty ulic i chodników, poprawa oświetlenia. Rozpoczniemy też program przebudowy stromych ulic bez utwardzonej nawierzchni.

Odrestaurowane zostaną dworce PKP ze środków UE. Całkowicie zostanie zmieniona wiata przystankowa w centrum miasta. Powstanie zintegrowany dworzec PKP i PKS

Narciarstwo zjazdowe i biegowe. Rozpoczniemy proces inwestycyjny budowy nowego wyciągu narciarskiego wraz ze stokiem i snow park wzdłuż ul. Turystycznej. Wspomagać będziemy inwestora w dalszych uzgodnieniach w przebudowie SkiArena Szrenica.  Wspierać będziemy rozwój tras biegowych w rejonie Huty i Białej Doliny. Dołożymy wszystkich starań aby Urząd Marszałkowski wraz z rządem RP rozbudowali zaplecze biegowe na Polanie Jakuszyckiej. 

Atrakcje turystyczne. Za pieniądze UE odrestaurujemy zapomniane szlaki turystyczne stawiając także wieże widokowe.

Nowa hala sportowa i stadion lekkoatletyczny będą udostępniane wszystkim zainteresowanym. Hotele i pensjonaty będą mogły stworzyć ofertę dla sportowców. Mieszkańcy z infrastruktury będą mogli korzystać bezpłatnie.

TBS i mieszkania dla najuboższych. Powstaną w mieście mieszkania dostępne dla osób, które nie są majętne.

Rozpoczęcie budowy deptaka. Szklarska Poręba po prostu potrzebuje takiego miejsca.

Nowe miejsca parkingowe. Niezbędny jest dodatkowy parking w pobliżu SkiArena Szrenica.

Skatepark i siłownia zewnętrzna. To długo oczekiwana inwestycja przez młodzież powstanie w pobliżu SP nr 1.

Odbudowa zieleni miejskiej. Kontynuować będziemy odbudowę parków i skwerów.

Szybki internet w całym mieście. Powstaną punkty bezpłatnego, bezprzewodowego internetu.

Rozbudowa monitoringu miasta. Dzięki stworzonej bezprzewodowej szybkiej sieci internetowej w niemal dowolnym miejscu będzie można zamontować monitoring, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo.

Remonty elewacji. Stworzymy program wsparcia finansowego dla remontujących elewacje wspólnot. Spłacimy pozostałe zadłużenie powstałe jeszcze przed wieloma laty.

Program zachęt dla inwestorów. Powstanie nowy katalog oczekiwanych w mieście inwestycji na podstawie którego będą tworzone zachęty dla inwestorów.

Obniżka cen wody i ścieków. Po roku 2015 będzie możliwa rezygnacja z udziału w spółce KSWiK i odzyskamy wpływ na miejskie wodociągi i kanalizację. Dzięki trwającym inwestycjom hotelarskim spadną ceny wody i ścieków.

Niższy podatek śmieciowy. Skuteczna egzekucja od właścicieli tzw. apartamentów i mieszkań wakacyjnych, pozwala na obniżenie podatku śmieciowego.

Dalsze rozliczenie dzierżaw pensjonatów. Dopilnujemy, aby gmina nie była stratna na niekorzystnych umowach dzierżaw, a budynki sprzedane zostaną po realnych cenach.

Budżet obywatelski i fundusz inicjatyw lokalnych. Wspieramy i wspierać będziemy wszelkie ciekawe inicjatywy.

Opłata miejscowa na turystykę. Wpływy z opłaty miejscowej przeznaczone zostaną wyłącznie na działania związane z rozwojem turystyki, promocją i rozrywką.

Karta rabatowa. Powstanie specjalny program zniżek w Szklarskiej Porębie.

Utrzymanie szkolnictwa ponadpodstawowego. Nie dopuścimy do likwidacji Liceum i Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Kontynuować będziemy remonty szkół. Utrzymamy bezpłatną opiekę dzieci w żłobku i przedszkolu.

Wzbogacenie oferty rozrywkowej i kulturalnej. Jeszcze więcej imprez dla mieszkańców i turystów. Utrzymamy działalność ośrodka kultury wspierając jego rozwój.

Promocja miasta i produktów turystycznych. Wspólnie z przedsiębiorcami musimy jeszcze mocniej promować miasto i stworzyć ofertę, szczególnie dla gości zagranicznych.

„Szklarska Poręba Kolonią Artystów”. Kultura i sztuka jest potrzebna mieszkańcom, ale również stanowi doskonałą wizytówkę promocyjną miasta

Pogotowie ratunkowe na terenie miasta. Tej wielkości miejscowość turystyczna musi mieć zagwarantowany dostęp do natychmiastowej pomocy medycznej

Szerszy dostęp do lekarzy specjalistów. Ośrodek zdrowia poszerzy ofertę lekarzy specjalistów i dostępu do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego.

Programy wsparcia i aktywizacji dla seniorów. Rosnąca w mieście grupa seniorów musi czuć się potrzebna.

 

Skuteczne sięganie po fundusze i dotacje. Przez 4 lata pozyskaliśmy 26 mln złotych, czyli tyle, ile wcześniej pozyskano przez 8 lat. Udowodniliśmy, że jesteśmy w tym skuteczni.

 

 

Copyright 2014 KWW "Teraz Szklarska"